Säännöt

1. Järjestäjä

Arvonnan järjestäjä ja toteuttaja (myöhemmin ”järjestäjä”):

Neste Markkinointi Oy
Keilaranta 21
02150 Espoo
Y-tunnus 1626490-8

2. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki täysi-ikäiset, Suomessa vakituisesti asuvat luonnolliset henkilöt, lukuun ottamatta järjestäjän eli Neste Oyj:n, autojen käyttöön tarjoamisesta vastaavien kumppaneiden Bavaria Laakkosen ja ALD:n henkilökuntaa sekä arvonnan toteuttamiseen osallistuvia työntekijöitä. Järjestäjä pidättää oikeuden ilman erillistä ilmoitusta hylätä kampanjasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä ja joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

3. Osallistumisaika

Osallistumisaika on 26.1.– 28.2.2021 ellei toisin ilmoiteta.

4. Osallistuminen

Kilpailuun osallistujien tulee olla osallistumisajankohtana Suomessa vakituisesti asuvia täysi-ikäisiä luonnollisia henkilöitä. Arvontaan osallistumisen edellytyksenä on osallistumislomakkeen täyttäminen ja lähettäminen osallistumisajan aikana. Palkinnon lunastamisen edellytyksenä on lunastamisen ehtojen täyttyminen, kts. ”Palkinnon lunastaminen”.

5. Arvonta ja palkinto

Neste Markkinointi Oy järjestää arvonnan, jossa palkintoina arvotaan käyttöoikeus auton käyttöön rajatuksi ajaksi. Arvonnassa valitaan yhteensä 70 (seitsemänkymmentä) voittajaa, joille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Autojen käyttöoikeuden pituudet on määritelty myöhemmin säännöissä. Auton käyttöoikeuteen sisältyy yhteistyökumppanin tarjoaman auton käyttö Suomen rajojen sisällä ilman kilometrirajoituksia. Auto on luovutushetkellä tankattu täyteen Neste MY uusiutuva diesel -polttoainetta. Voittaja vastaa itse auton käytön aikana ilmenneistä tarpeista lisätankkauksiin autolle sopivalla polttoaineella.

Arvontapäiviä on neljä:

1. arvontapäivä on torstai 28.1. jolloin arvotaan 1.2.–7.2. pakoautot.
2. arvontapäivä on tiistai 2.2. jolloin arvotaan 8.2.-14.2. pakoautot.
3. arvontapäivä on tiistai 9.2. jolloin arvotaan 15.2.-21.2. pakoautot.
4. arvontapäivä on tiistai 16.2. jolloin arvotaan 22.2.-28.2. Pakoautot.

Palkinnon voittaja yritetään tavoittaa puhelimitse. Voittajiin otetaan yhteyttä ensimmäisen kerran heti arvontapäivänä puhelimitse lomakkeessa ilmoitettuun puhelinnumeroon. Voittajalle soitetaan, ja mikäli voittaja ei vastaa, hänelle lähetetään tekstiviesti arvontapäivänä. Mikäli voittaja ei vastaa tekstiviestiin arvontapäivää seuraavan päivän klo 12 mennessä, arvotaan uusi voittaja. Mikäli uutta voittajaa ei tavoiteta arvontapäivää seuraavan päivän (29.1.2021, 3.2.2021, 10.2.2021, 17.2.2021) klo 17 mennessä, kyseistä voittoa ei luovuteta ja uutta voittajaa ei enää arvota.

Arvonnan voittajat saavat palkinnoksi maksutta käyttöönsä henkilöauton ennalta määritellyille päiville.

Auton käyttöajat ovat seuraavat:

ma klo 13 – ke klo 10
ke klo 13 – pe klo 10
pe klo 13 – ma klo 10

Voittaja saa auton käyttöönsä hakemalla sen noutopisteestä klo 13–17 välillä. Kukin voittaja saa pakoauton käyttöönsä ainoastaan voitosta ilmoittamisen yhteydessä mainitusta noutopisteestä ilmoitettuna ajankohtana. Osallistuja määrittelee osallistuessaan, minkä kaikkien pisteiden ja päivien arvonnat ovat hänelle sopivia. Auton luovutuksen edellytyksenä on, että voittaja tai hänen mukanaan autoa lunastamassa oleva henkilö täyttävät auton luovutuksen ehdot, jotka ovat täysi-ikäisyys ja voimassa oleva ajokortti.

Noutopisteet

Helsinki
Bavaria Laakkonen Herttoniemi
Mekaanikonkatu 2, 00880 Helsinki

Vantaa
Bavaria Laakkonen Jumbo Vantaa
Vantaanportinkatu 3, 01510 Vantaa

Espoo
Bavaria Laakkonen Espoo
Luomannotko 7, 02200 Espoo

Lahti
Bavaria Laakkonen Lahti
Aukeankatu 1, 15610 Lahti

Auton noutoajat: ma, ke, pe klo 13:00–17:00 välillä
Auton palautusajat: ma, ke, pe klo 10:00 mennessä

Auton luovutuksen ehdot:

Auton kuljettajaksi ilmoitettu henkilö on täysi-ikäinen ja hänellä on voimassa oleva ajokortti. Ajokortti on esitettävä autoa noudettaessa. Auto noudetaan ilmoitettujen aikojen sisällä (ma/ke/pe klo 13-17 välillä)

Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista muutoksista tai esteistä jotka aiheutuvat jostakin palvelun tarjoamiseen osallistuvista kumppanista, lainsäädännön tai asetusten muutoksista tai voittajan henkilökohtaisista rajoituksista tai esteistä palkinnon lunastamiseen. Järjestäjä ei vastaa muista kuin näissä arvonnan säännöissä mainituista kuluista, kuten palkinnon lunastamiseen liittyvistä matkakuluista tai palkinnon käytöstä voittajalle aiheutuneista kuluista. Järjestäjä ei vastaa muutoksista, esteistä tai olosuhteista, jotka estävät voittajalta palkinnon käytön eikä palkintoa tai auton käyttöoikeuden ajankohtaa vaihdeta toiseen. Autoissa on 1000 euron omavastuu vahinkojen varalle. Normaalit vakuutusehdot pätevät auton käytön ajan.

Hyväksyessään palkinnon vastaanottamisen voittaja suostuu siihen että hänen nimensä, kuvansa ja asuinpaikkakuntansa voidaan julkaista järjestäjän ja yhteistyökumppaneiden Internet-sivustoilla, sosiaalisen median kanavissa, viestinnässä ja markkinointimateriaaleissa. Voittaja voi halutessaan kieltäytyä vastaanottamasta palkinnon.

Järjestäjä maksaa arpajaisveron. Palkintoa ei vaihdeta muuhun aineettomaan tai aineelliseen hyödykkeeseen. Palkinnon vastaanottavan henkilön tiedot ilmoitetaan arvonnan yhteistyökumppaneille, jotka vastaavat palkintoon kuuluvan auton käyttöoikeuden järjestämisestä.

Voittajan on erikseen pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä sekä ikänsä. Mikäli palkinnon voittaja on alle 18-vuotias, hänen osallistumisensa hylätään ja arvotaan uusi voittaja.

6. Järjestäjän vastuu

Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Neste Markkinointi Oy:n, arvonnan yhteistyökumppanit, osallistuvat vähittäismyyntipisteet tai edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon vastaanottamiseen tai sen käyttämiseen.

Neste Markkinointi Oy ei vastaa mahdollisista painovirheistä eikä muista kilpailuun liittyvistä virheistä. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kilpailuun osallistumiseen. Järjestäjä ei vastaa palkinnon vastaanottamisen estymiseen johtaneista teknisistä ongelmista tai inhimillisistä esteistä.

7. Henkilötietojen käsittely:

Kilpailun osallistumisen yhteydessä antamiasi henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Tutustu tästä rekisteriselosteeseen.

8. Tavaramerkit ja tekijänoikeudet

Kaikki tässä arvonnassa esiintyvä materiaali on suojattu tekijänoikeudella, ellei muuten ilmoiteta. Kaiken materiaalin käyttö on kielletty ilman järjestäjän kirjallista lupaa.

Nämä arvontasäännöt koskevat kaikkia osanottajia. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.